Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.
Sanne Jennes Fotografie wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotografe.

ALGEMEEN
- Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe.
- De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s.
- De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
- Nadat er een plek gereserveerd is, dient de klant 65 EUR aan te betalen binnen 7 dagen.
- Na de betaling is de boeking pas definitief, de aanbetaling is niet restitueerbaar.
- De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet zoals haar website en social media. (Bij schaarsgeklede foto’s houdt de fotografe rekening houden met jullie wensen).
- Wanneer de klant aangeeft niet akkoord te gaan met het gebruik van de foto's voor promotie doeleinden, dient dit voor de reportage schriftelijk doorgegeven te worden en geldt er een toeslag van 25 euro op de reportage prijs. De huidige reportage prijs is namelijk berekend op gebruik van de foto's ter promotie.
- Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.
- De foto's worden nabewerkt in de stijl van de fotografe, hier gaat de klant akkoord bij het boeken van een afspraak.
- Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.
- Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan (Hiermee worden o.a. eigen uitsneden bedoeld, kleurbewerkingen en het gebruik van (social media) filters).
- Leefruimtes en/of kleding die niet aansluit bij de stijl van de fotograaf kunnen het uiteindelijke resultaat beïnvloeden, denk hierbij aan uitgesproken kleuren.
- Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik (Dit kan met de aangeleverde bestanden tot een A3 formaat, indien de klant een grotere afdruk wilt laten maken ontvangt deze zo snel als mogelijk een aangepast bestand van de fotografe).
- De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

AANSPRAKELIJKHEID
- De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. 
- De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
- De fotografe is niet aansprakelijk voor fotoproducten die niet door haar zijn geleverd (kleurafwijkingen etc.).

(AAN)BETALING
- Nadat er een plek gereserveerd is, dient de klant 65 EUR aan te betalen binnen 7 dagen.
- Na de betaling is de boeking definitief, de aanbetaling is niet restitueerbaar.
- Na de boeking van de fotoshoot is er tot 2 weken voor aanvang de mogelijkheid tot wijzigen van de tijd en/of data (in samenspraak met Sanne Jennes Fotografie).
- Bij annulering (of verplaatsing) met een geldige reden ontvangt de klant een cadeaubon ter waarde van de betaalde aanbetaling (zie annuleringsvoorwaarden).

- Het restant bedrag wordt binnen een week na de shoot betaald.
- Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is.
- Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW en exclusief reiskosten.
- De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden.
- Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 2% van het factuurbedrag extra verschuldigd.
- Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

CADEAUBONNEN
- Cadeaubonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen.
- Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Sanne Jennes Fotografie en zijn 1 jaar geldig.
- Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
- Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd.
- Een cadeaubon is niet overdraagbaar.
- Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie, zoals op de cadeaubon staat vermeld.
- Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.
- Reportages vinden plaats op afspraak, wees op tijd met het reserveren van je gewenste datum om teleurstelling te voorkomen.

KLACHTEN
- Bij klachten wordt er binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een aanpassing van de nabewerking, financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot een mogelijkheid is.
- De fotografe is voor een optimaal resultaat mede afhankelijk van de ruimtes waarin en volwassenen en kinderen die gefotografeerd worden en stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, wensen die niet besproken zijn etc.
- Als de klant tijdens een reportage ergens ontevreden over is of iets niet mooi vindt, verzoekt de fotografe de klant dat direct te melden aan de fotografe. Dat geeft fotografe namelijk de kans om er direct iets aan te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

COMMERCIËLE & ZAKELIJKE DOELEINDEN
- Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe.
- Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dient dit voor de reportage schriftelijk doorgegeven te worden en geldt er een toeslag van 25 euro op de reportage prijs. De huidige reportage prijs is namelijk berekend op gebruik van de foto's ter promotie.
- Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven.

BEWERKING
- Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.
- Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan. hiermee worden o.a. eigen uitsneden, kleurbewerkingen en het gebruik van (social media) filters bedoeld.
- De foto's worden nabewerkt in de stijl van de fotografe, hier gaat de klant akkoord bij het boeken van een afspraak.
- Leefruimtes en/of kleding die niet aansluit bij de stijl van de fotograaf kunnen het eindresultaat beïnvloeden, denk hierbij aan uitgesproken kleuren.
- Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
- In geval van ziekte is het mogelijk om kosteloos een afspraak te verzetten. Gelieve dit zo vroeg mogelijk door te geven, bij voorkeur minimaal 48 uur voorafgaande aan de fotoshoot.
- Bij niet komen opdagen van de klant (er wordt maximaal een half uur gewacht) brengt de fotograaf 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening plus eventuele gemaakte reiskosten.
- In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door de fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.
- Indien de fotografe de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Bij een annulering:
- Bij annulering (zonder geldige reden) maximaal 48 uur voor aanvang houdt de fotograaf de aanbetaling.
- Bij annulering (zonder geldige reden) binnen 48 uur voor aanvang wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
- Bij annulering (zonder geldige reden) binnen 24 uur wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.
- Bij annulering op de dag zelf, wordt altijd 100% in rekening gebracht plus de eventuele gemaakte reiskosten.

- Kosteloos wijzigen van een afspraak is alleen mogelijk mits zich een ernstig voorval voordoet. Met een ernstig voorval worden onvoorziene zaken als een ongeval of overlijden eerste graad, een onvoorziene ziekenhuisopname of complicaties bij de zwangerschap bedoeld.
- Bij annulering (of verplaatsing) met een geldige reden (zie bovenstaande alinea's) ontvangt de klant een cadeaubon ter waarde van de betaalde aanbetaling.

Op Bruiloftsfotografie zijn andere voorwaarden van toepassing.

NAAMSVERMELDING
- Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

OVERMACHT
- Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. De fotografe kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotoshoot niet verzet kan worden.

WEBSITE
- De fotografe streeft ernaar om alles wat op de website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. De fotografe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt. De fotografe behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.


PRIVACY VERKLARING
Sanne Jennes Fotografie is gevestigd aan Hendrik van Veldekestraat 19 te Brunssum,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring .
Contactgegevens: www.sannejennes.nl Hendrik van Veldekestraat 19 6445 AA Brunssum 0031614193320
Sanne Jennes is de Functionaris Gegevensbescherming van Sanne Jennes Fotografie zij is te bereiken via: sannejennes@gmail.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Sanne Jennes Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en Achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Adresgegevens
- Bedrijfsnaam (van eenmanszaak of Vof)
- Specifieke informatie die jij doorgeeft, zoals (trouw)datum en -locatie.
- Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Sanne Jennes Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden).

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.
Sanne Jennes Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende deze redenen:
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Uitvoering van een opdracht:
- Op het moment dat ik een fotografieopdracht voor jou uitvoer of jij je inschrijft voor een workshop, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerk je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres om je informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en/of de uiteindelijke levering van de foto’s. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan.

Gegevens die ik niet voor de facturatie, mijn portfolio, archivering of voor een licentie nodig heb, zal ik verwijderen binnen 1 jaar nadat de opdracht voltooid is. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratie)verplichtingen.

Facturatie:
- Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 10 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Licenties:
-Wanneer ik voor je fotografeer, maken wij bovendien afspraken over het gebruik van de foto’s. Dat gebruiksrecht heet een licentie. Ik bewaar je NAW-gegevens en de gemaakte afspraken ten minste voor de duur van de licentie, om de gemaakte afspraken te kunnen borgen en om de mogelijkheid te hebben contact op te nemen met betrekking tot de licentie.

Portretten:
- Tijdens de uitvoering van een opdracht kunnen beelden gemaakt worden, waarop jij herkenbaar in beeld bent. Deze persoonsgegevens verwerk ik ook voor de uitvoering van de overeenkomst met mijn opdrachtgever. Ik zal de beelden leveren aan mijn opdrachtgever, als eindproduct van de opdracht. Op de beelden rust mijn intellectueel eigendom, ik heb hierop auteursrecht. Ik bewaar deze artistieke werken daarom in mijn archief en portfolio.

Ik heb een gerechtvaardigd belang om jouw portret te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om mijn artistieke werken in te zetten voor mijn eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie in mijn portfolio. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en mijn belangen. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt.

Mijn portfolio en social media. Ik laat graag aan anderen zien hoe ik werk en welke foto’s ik maak. Daarom plaats ik gemaakte foto’s ook op mijn website, in mijn portfolio en op mijn social media kanalen. Daarbij vermeld ik eventueel jouw naam als opdrachtgever. Dit laat ik in principe oneindig staan, tenzij de blogpost van de website verdwijnt, foto's worden vernieuwd of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij me indient.

E-mail en overig contact:
- Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik je naam en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik graag nog een tijdje zou willen terugzien met wie ik contact gehad heb, bewaar ik deze gegevens tot 1 jaar na ons laatste contactmoment.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Sanne Jennes Fotografie neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sanne Jennes Fotografie) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Sanne Jennes Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 10 jaar > reden: wettelijke verplichting i.v.m boekhouding. Personalia (ras/geslacht/seksueleleven) >bewaartermijn: levenslang > Reden: het fotomateriaal dat ik van je gemaakt hebt, blijft 1 maand bewaard op harde schijven in mijn archief. Gegevens over jouw activiteiten op onze website>bewaartermijn : levenslang< reden: Google Analytics verzamelt deze gegevens en slaat ze op zodat ik mijn website kan blijven verbeteren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Sanne Jennes Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichting (zoals de Belastingdienst of het leveren van fotoproducten rechtstreeks door de leverancier).

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN.
Sanne Jennes Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sanne Jennes Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deze instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/sitatie/cookie...

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sanne Jennes Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: sannejennes@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. Sanne Jennes Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in de dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Sanne Jennes Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: sannejennes@gmail.com

@SANNEJENNES_PHOTOGRAPHY
© 2018 - 2024 Sanne Jennes Fotografie